Egg & Pesto Wrap*

$7.50


Seasonal greens, boiled eggs, supergreens pesto, sweet potato, slaw & tomato salsa.

* Wraps contain gluten