Brekkie Wrap*

$8.00


Scrambled eggs, bacon, tomato salsa, seasonal greens, avo & pea smash.

* Wraps contain gluten